Ready To Rock տեսահոլովակ (Ադելլա Սքայ)

3265

Ադելլան և նրա մեծ կրծքերը մեզ տվեցին առաջինը տեսախցիկում: Նա ամենևին ամաչկոտ կամ նյարդային չէր: Նա բնական էր, ինչպես իր կրկնակի D կրծքերը: Նա հիանալի ժամանակ անցկացրեց ՝ շրջելով մեր կրծքերը մեզ համար, և նույնիսկ ավելի զվարճալի դա անելով Պրեստոնի դեմքին: Պրեսթոնը նրանց աքաղաղի սերը տվեց, երբ նա ասաց նրան, որ իր կրծքերը ծիծաղեն: Նա մի փոքր բարձրացավ գագաթին, բայց կողքից հարված ստանալը մեծ կրծքի շարժումն էր: Երբ նա մի քանի անգամ եկավ, Պրեսթոնը արձակեց իր մի քանի ինքնաթիռներ, որոնք երաշխավորում էին, որ նա ցնցուղի կարիք ուներ հետո: