Avalon Heart Poolside And Horny

55497

Avalon Heart- ը դրսում խաղում էր իր հետ, երբ ներս մտավ նրա ընկերը և գնեց նրան: Այս տղան կանգնած էր և հետևում էր նրան, թե ինչպես է նա սեղմում իր սիրո փուչիկները և շփում նրա պոկելը, մի անգամ Ավալոնը նկատեց նրան, որ այս երեխան հարցրեց, թե արդյոք նա ուզում է լավ զվարճանալ: Հետո նա հորատեց նրան: Նա այնքան էր մրմնջում և մուրում, որ հարևաններից մեկը քամին բռնել և դժվարություն պատճառեց նրանց: